Hallo, wij zijn het FAVV.

Wie zijn wij?

Het FAVV. Die naam hebt u vast al eerder gehoord, maar weet u waarvoor de afkorting staat? Wij zijn het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, een controleorgaan dat in 2000 is opgericht na de dioxinecrisis. Het is een van de federale instellingen van openbaar nut.

Zoals de naam al laat vermoeden, zien wij toe op uw voedselveiligheid, vanaf de producent tot in uw bord. Of van de akker tot uw bord, als u dat verkiest. En dat is niet alles!  Wij beschermen niet alleen uw gezondheid, maar ook die van de dieren en planten. Veel werk dus en dat doen we met een sterk professioneel bewustzijn.

Wat doen we?

Wij waken over uw bord! Onze voornaamste opdrachten bestaan uit preventie en de aanpak van incidenten in de voedselketen. Daarvoor controleren we de ondernemingen van deze keten, wij informeren de consumenten, de producenten en de handelaars, we spelen ook een rol bij de opening en de handhaving van markten die de export en verkoop van Belgische voedingsmiddelen in het buitenland mogelijk maken. En dit alles in volledige onafhankelijkheid en objectiviteit.

Hoe doen we dat?

Op een professionele manier en dagelijks door strikte principes die door Europa zijn vastgelegd, in acht te nemen:

  1. De volledige voedselketen moet op een geïntegreerde manier worden aangepakt.
  2. Bedrijven worden geresponsabiliseerd.
  3. De traceerbaarheid wordt gegarandeerd voor de dieren, de planten en de ingrediënten van uw voeding.
  4. Elke maatregel is gebaseerd op de evaluatie van het risico.
  5. Wij passen het voorzorgsbeginsel toe, met preventieve maatregelen zodra een risico voor uw gezondheid wordt vermoed.

Ons personeel en onze middelen

Dit alles realiseren wij dankzij bijna 1.300 medewerkers, waarvan meer dan de helft op het terrein. Zij voeren dagelijks controles uit en nemen monsters van de grondstoffen of voedingsmiddelen die u eet.

Wij hebben ook een eigen netwerk van vijf erkende laboratoria en we doen een beroep op bijna 70 externe laboratoria. Zo worden elk jaar miljoenen analyses uitgevoerd.

En geloof ons, dat is nodig! Bijna 160.000 bedrijven werden door ons gecontroleerd, goed voor 116.000 inspecties (ofwel om de 5 minuten een controle, 317 controles per dag) en 73.000 monsters per jaar.

Informatie, sensibilisering en preventie voorop

U weet net zo goed als wij dat de rol van politieagent raar of zelden sympathiek wordt bevonden. Nochtans beperken wij ons niet tot sancties, die overigens pas als laatste redmiddel worden toegepast, en… in uw belang.
In eerste instantie gaan wij informeren, sensibiliseren en een dialoog aangaan met alle actoren van de voedselketen, met een specifieke begeleiding voor de kleinere bedrijven. En wij voeren ons werk steeds in volledige onafhankelijkheid en objectiviteit uit.

U houdt van de bijen? Wij ook.
Met het mooie weer gonst het opnieuw van de bedrijvigheid in de tuin. Wist u dat België liefst 370 verschillende
Meer info
Wilt u transparantie? Wij ook.
Transparantie, garantie van vertrouwen En daarop hebt u recht als consument, op elk niveau van de voedselketen. Daarom bestaat een
Meer info
Vous aimez les camps de vacances ? Nous aussi.
U bent gek op vakantiekampen? Wij ook.
Wanneer we onze kinderen toevertrouwen aan hun leiders en begeleiders, duiken bij ons vaak dezelfde twijfels op, nog versterkt door
Meer info
Vous traquez les alleregènes ? Nous aussi.
Let u op allergenen? Wij ook.
We merken het allemaal: het aantal voedselallergieën neemt toe. Ook al zijn de oorzaken van die stijging niet duidelijk vastgesteld,
Meer info