De gezondheidscrisis heeft onze voorkeur voor lokale, op kleine schaal geproduceerde producten merkbaar versterkt. Het FAVV houdt een oogje in het zeil. Want de gezondheid van de Belgen is van essentieel belang!

Lokaal consumeren: een hartverwarmende belevenis!

Dat is een van de dingen die de crisis van vandaag ons leert. Tijdens de lockdownperiode ging de verkoop via de korte keten enorm de hoogte in, met pieken van wel 160% per week!

Toeval? Zeker niet! Dit is eerst en vooral het resultaat van alle inspanningen om de kwaliteit en de veiligheid te garanderen van de producten die rechtstreeks aan de consument worden verkocht. Een nieuwe aanpak waar iedereen bij wint, want het rechtstreekse contact met de landbouwer of veehouder is heel aangenaam. Een kwestie van nabijheid ... en vertrouwen!

Alle primaire producenten zijn bekend bij het FAVV, of ze hun producten nu zonder tussenpersoon of via winkels verkopen. We hebben het hier over een groot aantal vakgebieden en sectoren: veeteelt, akkerbouw, tuinbouw, imkers, fruitteelt, zuivelproductie.

Wist u dat er in 2020 meer dan 2.000 landbouwers in België zijn en dat Henegouwen het grootste aantal telt (426), gevolgd door West-Vlaanderen (280)?

U houdt van lokale producten? Wij ook.

Goede resultaten voor de primaire sector

Goed nieuws: onze veehouders en kwekers zetten zich in voor de veiligheid van hun producten. De cijfers spreken voor zich!

De producenten van dierlijke producten ontvangen een score van 9/10 tijdens onze inspecties. En de producenten van plantaardige producten scoren nog beter, met een slaagpercentage van 95,8%. Voor zuivel vonden in 2019 654 inspecties bij de landbouwers plaats. Daarbij was 81,8% van de inspectiechecklists volledig in orde.

U hebt het goed begrepen: wij waken over alles - van de infrastructuur en de installaties tot het zelfcontrolesysteem en de traceerbaarheid. Met andere woorden: u kunt in alle veiligheid consumeren, of u nu rechtstreeks bij de boer koopt of er een favoriete supermarkt op na houdt.

Veiligheid heeft geen prijs

De uitbraak van het coronavirus heeft eens te meer laten zien hoe belangrijk hygiëne en traceerbaarheid zijn - twee onmisbare elementen om onze voeding en onze gezondheid te beschermen.

En daarbij speelt de Voorlichtings- en begeleidingscel van het FAVV al sinds 2008 een belangrijke rol. In 2019 konden dankzij deze cel 250 landbouwers en imkers alle nodige stappen ondernemen om in de "lokale" keten te worden opgenomen.

Wat doet deze cel precies?

Ze organiseert werkvergaderingen met zeer specifiek uitgewerkte thema’s voor alle "lokale" ketens. Ook zet ze begeleidingsprogramma’s en specifieke opleidingen op.

Het gaat om zeer gespecialiseerde domeinen. Zo hebben onze trainers begeleiding geboden aan lokale imkers, want de gezondheid van de bijen en de kwaliteit van de honing zijn van prioritair belang.

In 2019 hebben we 300 opleidingen gegeven, waarmee we ruim 8.000 professionals en vrijwilligers hebben gesensibiliseerd. Reken maar na: in 10 jaar tijd hebben we 70.000 professionals opgeleid.

Via inspecties ter plaatse en begeleiding van de korte keten zet het FAVV zich in voor de veiligheid en de gezondheid van ons allemaal. In alle veiligheid streekproducten eten: een mooie manier om de lokale productie in België te steunen.

Vindt u dialoog belangrijk? Wij ook.
Vindt u dialoog belangrijk? Wij ook.
Onze medewerkers helpen dagelijks tientallen detailhandelaars en producenten om hun kennis over de voedselhygiëne bij te werken. Met wederzijds respect,
Meer info
U wilt elke dag beschermd zijn? Wij ook.
De pandemie heeft er ons aan herinnerd dat we kwetsbaar zijn en dat het belangrijk is om de burger te
Meer info
Vous préservez vos compagnons de la rage ? Nous aussi.
Beschermt u uw huisdieren tegen hondsdolheid? Wij ook.
Hondsdolheid maakt jaarlijks nog altijd 55.000 menselijke slachtoffers wereldwijd. De overheid waakt en België is virusvrij, maar waakzaamheid blijft nodig,
Meer info
Vous aimez les camps de vacances ? Nous aussi.
U bent gek op vakantiekampen? Wij ook.
De zomer staat voor de deur en vanaf 1 juli 2020 zijn vakantiekampen weer toegelaten. Wanneer we onze kinderen toevertrouwen
Meer info
Tweet
Share
Pin
Share